Алматы қаласы Мәдениет және архивтер басқармасы жанындағы Сараптамалық-тексеру комиссиясы